Sekretesspolicy

Premier Live Casino respekterar din rätt till privatliv. Denna sekretesspolicy förklarar de säkerhetsåtgärder vi har implementerat för att skydda och hantera dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser för datasekretess som nämns nedan.

Denna sekretesspolicy (tillsammans med cookiepolicyn, användarvillkoren och eventuella andra dokument som hänvisas till däri) utgör grunden för hur vi hanterar dina personuppgifter då du använder www.premierlivecasino.com (‘Webbsidan’). Denna webbsida är inte avsedd för personer under 18 år, och vi samlar inte medvetet in uppgifter om sådana personer.

Det är viktigt att du läser sekretesspolicyn och andra meddelanden gällande din integritet vi delar med dig vid särskilda tillfällen då vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder din information. Denna sekretesspolicy kompletterar de andra meddelandena och är inte avsedd att ha företräde framför dem.

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och gäller för PremierGaming LTD och dess relaterade registrerade företag som driver de kommersiella varumärkena, omväxlande benämnt som ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna policy.

Om inte annat anges i denna sekretesspolicy, skall begrepp skrivna med stor begynnelsebokstav som används hädanefter ha samma innebörd som anges i användarvillkoren.

Vi är bundna av dataskyddsprinciper som anges i  General Data Protection Regulation, 2016/769 (‘GDPR‘) som implementeras i Data Protection Act (”Lagen”), kapitel 440 i den maltesiska lagen. Vi skyddar dina personuppgifter och respekterar din integritet i enlighet med bästa professionell praxis och tillämpliga lagar i alla lägen.

 1. Om oss

Vid tillämpningen av lagen är registeransvarig PremierGaming LTD med adressen Office 1/3327, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex, XBX1120 (‘Företaget’).

De principer som anges i denna sekretesspolicy gäller alla instanser där PremierGaming LTD bearbetar dina personuppgifter som registeransvariga för ändamål som beskrivs i denna policy.

Vi tar hanterandet av dina personuppgifter på stort allvar, och för att hjälpa oss att skydda din data på rätt sätt, använder vi oss av ett uppgiftsskyddsombud som du kan kontakta på [email protected] ifall du har några funderingar då det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Dina rättigheter

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi förstår du vill behålla kontrollen över din personliga information och att vi måste förtjäna och behålla ditt förtroende.

‘personuppgifter’ eller ‘personlig information’: betyder all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (även ‘den berörda personen’); en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, ett online-ID eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med andra ord inkluderar personlig information information som är hänförlig till en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation, samt annan information som kan användas, enskilt eller tillsammans med annan data, till att identifiera en person.

Vi har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt engagemang när det gäller ansvarsfull hantering och skydd av din personliga information. Vi kan försäkra dig om att vi håller din information konfidentiell och att vi inte säljer eller hyr ut våra kunders personliga information till någon tredje part. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som nämns i denna sekretesspolicy, eller ifall vi har en rättslig skyldighet eller en allmän skyldighet att lämna ut sådana uppgifter.

Denna sekretesspolicy visar vårt förhållningssätt då det gäller insamling, användning och skydd av personlig information som gäller de som använder Webbsidan. Syftet är också att informera dig, den berörda personen, om dina rättigheter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. I korthet har du rätt till följande rättigheter och rättsmedel:

 • Tillgång till dina personuppgifter – vi ger dig gärna tillgång till de av dina personuppgifter vi behandlar. Dock kan vi behöva verifiera din identitet innan vi kan göra det. Vi kan be dig om bevis på identitet, samt tillräcklig information om dina interaktioner med oss så att vi kan hitta relevanta data. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Korrigering av dina personuppgifter – det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Om du vid något tillfälle under vår affärsrelation inser att någon data som vi innehar om dig inte är korrekt eller aktuell, ber vi dig att kontakta oss för att korrigera sådan uppgifter. Vi kan be om ytterligare dokumentation från dig för att verifiera vissa uppgifter, om detta är nödvändigt. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Borttagning av dina personuppgifter – som en berörd person, har du rätt att begära borttagning av dina personuppgifter (rätten att bli bortglömd). Denna rätt är dock inte absolut, och det kan hända att det inte alltid är möjligt för oss att ta bort din information direkt, eftersom vi har vissa rättsliga skyldigheter som kan hindra oss från att göra detta. Vi informerar dig alltid när vi inte kan behandla din begäran av sådana skäl. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Begränsning av behandlingen av din personliga data – detta innebär att du kan be oss att avbryta bearbetningen av dina personuppgifter i följande situationer: (a) om du vill att vi ska säkerställa informationens noggrannhet, (b) om vi använder dina data olagligen, men du inte vill att vi ska radera den, (c) om du vill att vi ska spara din information även när vi inte längre behöver den, eftersom du kan behöva den för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller (d) där du har motsatt sig vår användning av dina data, men vi måste kontrollera om vi har några tvingande berättigade skäl att använda den. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Invändning mot bearbetning av dina personuppgifter – vid sådana tillfällen där vi förlitar oss på vårt legitima intresse (eller en tredje parts) för att behandla din personliga data, och du vill motsätta dig mot att vi behandlar din data på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter, kan du utöva din rätt att invända mot behandlingen. Rätten att invända mot behandlingen av dina data kan också utövas där vi behandlar din data för direktmarknadsföring. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Rätt till dataöverföring – du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller annan tredje part, under särskilda omständigheter. Vi kommer att tillhandahålla till dig, eller en tredje part som du valt, dina personuppgifter i ett lättläst format. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Marknadsföring och PR-material – som vår kund och användare av Webbsidan, har du möjligheten att välja att få uppdateringar och reklammaterial från oss för att hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Där vi behöver ditt samtycke för att behandla sådana personuppgifter har du möjligheten till att ta tillbaka ditt samtycke vid vilken tidpunkt som helst. Vänligen kontakta oss på [email protected] för att utöva din rätt på detta sätt.
 • Rätt att lämna in ett klagomål – om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt att vid vilken tidpunkt som helst lämna in ett klagomål till en valfri dataskyddsmyndighet. Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med eventuella problem innan du närmar dig en sådan myndighet. Maila oss på [email protected] med dina funderingar, så kommer vi att göra vårt yttersta för att lösa ditt problem på ett tillfredsställande sätt.

Du kan också, utan kostnad, be om att få information om omfattningen, ursprunget och mottagarna av lagrad information samt syftet med lagringen.

Det finns dock undantag till dessa rättigheter. Till exempel kan vi neka tillgång till dina personuppgifter under vissa omständigheter där tillgängliggörande av denna data skulle avslöja personlig information om en annan person eller om vi är juridiskt förhindrade från att avslöja sådan information.
Dessutom kan vi vara tvungna att behålla data även om du tar tillbaka ditt samtycke, i sådana tillfällen där vi av juridiska orsaker är skyldiga att behandla dina data, till exempel då det gäller lagstiftningen för bekämpning av penningtvätt.

 1. Vilka uppgifter behandlar vi och hur använder vi dem?

  A. Information du förser oss med:
  För att kunna skapa ett konto kan du bli ombedd att förse oss med ditt för- och efternamn, din nationalitet, ditt land, bevis på identifikation, bevis på bostad, din e-postadress, och annan information som kan vara nödvändig för att autentisera dina betalningsmetoder. Du kan också bli ombedd att skapa ett unikt inloggningsnamn, lösenord och en lösenordsledtråd som hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord, i samband med att du konfigurerar ditt konto. Förutom syftet att skapa ditt konto, samlas denna information in vid registrering av olika anledningar, inklusive: (i) din personliga identifikation; (ii) för att göra det möjligt för oss och våra partners att kontakta dig för kundtjänständamål; (iii) för att skräddarsy innehållet på vår sida enligt dina behov; (iv) för att dela viss information med utvalda partners; (v) för att möjliggöra att vi eller våra partners kan kontrollera att du samtycker med särskilda villkor som kan gälla.;
  B. Information vi samlar in om dig: Som många andra professionella webbsidor använder vi cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår Webbsida. När du besöker vår Webbsida kan vi automatiskt samla in information om din dator, din IP-adress, geografiskt läge, information om ditt besök och hur du interagerar med vår sida. För mer information om hur vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, se vår cookiepolicy;
  C. Information vi får från tredje parter: Vi kan behandla ytterligare personuppgifter om dig som vi mottar från våra partners/tjänsteleverantörer som annonsnätverk, sökmotorleverantörer, analyticssidor och sociala nätverkssajter, för att hjälpa oss förstå besökarnas beteendemönster, vilka vi använder för att hjälpa oss att förbättra vår service och Webbsidan.

Utöver de ovannämnda ändamålen, kommer vi att använda dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att verifiera och administrera ditt konto – detta inkluderar att se till att dina betalningar genomförs;
 • För att skicka dig e-post – vid registreringen kan vi skicka dig ett första e-post för att bekräfta din registrering. Vi kan också skicka dig fler e-postmeddelanden angående ändringar i våra användarvillkor, eller om vi behöver kontakta dig angående ditt konto.
  Du kan inte välja att inte ta emot sådana meddelanden, men vi kan försäkra dig om att vi bara kommer att skicka dig sådana meddelanden när det är absolut nödvändigt;
 • För att skicka kampanjmaterial – om du har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden, kommer vi att använda dina personuppgifter för att hålla dig informerad om nuvarande och kommande produkter, tjänster, erbjudanden eller kampanjer som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från att ta emot sådana meddelanden, antingen genom att använda “avregistrera”-funktionen i ett e-postmeddelande, eller genom att välja bort kommunikationen i dina kontoinställningar på Webbsidan;
 • Tjänsteleverantörer – vid vissa tillfällen kan det hända att vi delar din personliga information med tredje partens tjänsteleverantörer som har anförtrotts uppdraget att å våra vägnar (‘Databehandlare’) utföra viss databehandling, till exempel betaltjänstleverantörer och telekomleverantörer för samtalstjänster eller SMS-tjänster.
   Närhelst vi engagerar våra Databehandlare gör vi vårt yttersta för att se till att dessa Databehandlare behandlar din data i enlighet med alla lagar för dataskydd och sekretess samt på ett säkert och konfidentiellt sätt, i enlighet med de främsta kvalitetsnormerna för affärspraxis.  Vi använder för närvarande Databehandlare för att hjälpa oss med följande databehandlingsaktiviteter:

a. För Know Your Customer-kontroller (‘KYC’);
b. För insamling av statistisk information (Google Analytics);
c. För insamling av information om beteende.

Tillgång till personlig information inom Företaget är begränsat till Företagets anställda eller anställda eller representanter vid parters som kräver sådan information för att uppfylla sin roll. Sådan personal är skyldig att hålla all sådan personlig information konfidentiell och meddelas om vår sekretesspolicy.

 1. Överföring av personuppgifter

Våra partners eller Databehandlare kan vara från länder som inte är en del av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (‘EES’). Data som vi samlar in från dig kan därför överföras till och lagras vid en ort utanför EES. Den kan också behandlas av anställda som befinner sig utanför EES, som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Detta inkluderar personal engagerad i, bland annat, behandlingen av dina KYC-data och insamlingen av statistisk information som berör dig. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och alla tillämpliga lagar.

När vi överför din personliga data utanför EES, ser vi till att en liknande grad av skydd ges till din personliga data genom att minst en av följande säkerhetsmekanismer implementeras:

 • Vi kommer endast att överföra din personliga data till land som av den Europeiska kommissionen (‘Beslut om adekvat skyddsnivå’) har bedömts ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter;
 • Ifall ett sådant Beslut om adekvat skyddsnivå inte har utfärdats skall vi bara överföra dina personuppgifter till specifika tjänsteleverantörer, vid behov, i sådana fall att vi har försäkrat oss om att tillräckliga säkerhetsgarantier, inklusive specifika kontrakt som godkänts av den Europeiska kommissionen, eller som ger likadant skydd för personuppgifter som i Europa har införts.
 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem eftersom de är en del av Privacy Shield, som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan EU och USA.

Vi säljer inte din personliga information till tredje parter i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande.

 1. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller bara din personliga data så länge det är absolut nödvändigt för det syfte som vi ursprungligen samlade in den för och som godkänts av gällande lagar. Om du väljer att stänga ditt konto hos Premier Live Casino, kommer vi att behålla dina personuppgifter så att vi kan uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning, såsom lagar mot penningtvätt, lagar gällande skatt/omsättning och andra tillämpliga myndighetskrav och för att lösa eventuella tvister. Där vi inte är bundna av någon lag att hålla din data för en bestämd tidsperiod, kommer vi att hålla sådana uppgifter så länge som vår affärsrelation existerar, om du inte utövar din rätt till borttagning, i vilket fall vi är pliktbundna att radera dina data.
För mer information om hur länge vi håller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected] så ger vi de specifika datalagringsvillkoren för din jurisdiktion.

 1. Säkerhet

Vi gör vårt yttersta för att skydda våra användares information. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa tillgången till din dator och din webbläsare, och logga ut efter att du har använt Webbsidan.

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personliga data förloras av misstag, används eller fås tillgång till på ett otillåtet sätt, ändras eller lämnas ut. Vi begränsar dessutom tillgången till dina personuppgifter för de anställda, representanter, entreprenörer och andra tredje parter som behöver uppgifterna i affärsverksamheten. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner, och omfattas av tystnadsplikt.

Även om vi vidtar försiktighetsåtgärder för ditt dataskydd, är inga säkerhetsåtgärder helt säkra, och vi kan inte garantera att användarinformationen är helt säker.

 1. Överenskommelse

Vi kan vid olika tillfällen överföra dina personliga och/eller finansiella uppgifter för att kunna utföra eller förbättra våra tjänster, eller för att hjälpa vår verksamhet inom säkerhet, kreditrisk eller förfalskningsskydd. Som nämnts ovan, kan vi också överföra dina personuppgifter till våra partner. Då du skickar in dina uppgifter förstår du att dina personuppgifter kan överföras till de ändamål som anges i denna punkt. All överföring av information kommer att ske i enlighet med denna sekretesspolicy och det som tillåts eller krävs enligt lagen.

Du bör vara medveten om att utöver de omständigheter som beskrivs ovan, kan vi dela din finansiella eller personliga information om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut, om så begärs av någon regerings- eller rättsmyndigheter, eller i god tro om att delande är nödvändigt, eller om vi har grunden att tro att delande av informationen är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka störningar med våra rätter eller egenskaper, vare sig avsiktligen eller annars, eller om någon annan kan skadas av sådana aktiviteter.

All information du ger oss lagras på våra säkra servrar som ligger i den Europeiska Unionen.
Alla betalningstransaktioner krypteras med SSL-teknik.

 1. Verkställan och ändringar i sekretesspolicyn

Denna policy uppdaterades senast 20.05.2018. Alla väsentliga förändringar i sättet vi använder personuppgifter kommer att beskrivas i framtida versioner av denna sekretesspolicy.

Vi informerar dig ifall vi uppdaterar denna policy genom att skicka ett e-mail eller meddelande om ändringar. Du kommer att ha möjligheten att ge ditt medgivande gällande väsentliga ändringar. Eventuella uppdateringar till denna policy kommer att bli giltiga i samband med att du godkänner ändringarna.

 1. Tillämplig lag

Denna sekretesspolicy lyder under lagarna i Malta och den exklusiva jurisdiktionen hos de maltesiska domstolarna.

 1. Kontakta oss

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy välkomnas och bör skickas till [email protected].